Witajcie na stronie, która będzie służyła do pracy naszej drużyny w trakcie pandemii koronawirusa w 2020 roku.


Zasady Turnieju

 1. Turniej trwa od dnia 1 kwietnia do zakończenia sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią
 2. W turnieju biorą udział wszyscy członkowie drużyny
 3. Punkty zdobywamy za sprawności, stopnie, odznakę PHH, daily questy oraz zbiórki
 4. Szczegóły dot. punktacji zawarte są w pliku „Tabela punktacji”
 5. Nagrodą dla najlepszego zastępu jest darmowe wyjście na wybraną atrakcję

Zdobywanie sprawności harcerskich

 1. Sprawność jest to wykazana praktycznie biegłość harcerza w określonej dziedzinie.
 2. Harcerz może zdobywać dowolną sprawność, jaką wybierze.
 3. Aby zdobyć sprawność wyższego poziomu (** i ***) harcerz musi spełnić wymagania odpowiedniej sprawności niższego poziomu z danej ścieżki (np. żeby zdobyć Stolarza*** musi spełnić wymagania bądź posiadać sprawność Kreślarza**).
 4. Aby zdobyć sprawność, należy zgłosić drużynowemu chęć przystąpienia do próby i ustalić z nim zadanie bądź zadania do wykonania. Zadania muszą być dobrane w ten sposób, aby ich wykonanie stanowiło dowód posiadania umiejętności określonych w wymaganiach danej sprawności.
 5. Drużynowy może, po stwierdzeniu posiadanych umiejętności spełniających wymagania danej sprawności, przyznać sprawność harcerzowi bez konieczności otwierania próby.
 6. Odznaką sprawności jest naszywany (lub wyszywany) znak w kształcie koła o średnicy 30 mm zawierający określony symbol, noszony na prawym rękawie bluzy mundurowej.
 7. Sprawność może być odebrana przez drużynowego w przypadku stwierdzenia braku wymaganych umiejętności.
 8. Zdobycie i odebranie sprawności ogłaszane jest rozkazem drużynowego.
 9. Wymagania na sprawności których nie zawiera regulaminowy wykaz układa, zgodnie z metodą i ideą harcerską, i zatwierdza drużynowy – instruktor ZHR w stopniu minimum phm., lub zatwierdza właściwy hufcowy na wniosek drużynowego. Wymagania na nową sprawność, opisane zgodnie z wytycznymi, powinny być przekazane drogą służbową do Głównej Kwatery Harcerzy ZHR. Turniej trwa do zakończenia sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią
 10. W turnieju biorą udział wszyscy członkowie drużyny
 11. Punkty zdobywamy za sprawności, stopnie, odznakę PHH, daily questy oraz zbiórki
 12. Szczegóły dot. punktacji zawarte są w pliku „Tabela punktacji”
 13. Nagrodą dla najlepszego zastępu jest darmowe wyjście na wybraną atrakcję

Punktacja

Odznaka Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

Sprawności harcerzy ZHR